Julija Nova

Boje:

Bide

Art. No.: 3-279 | Težina: 16,1 kg

Shema

Duboka WC školjka

Odvod u pod

Art. No.: 3-273 | Težina: 16,1 kg

Shema

Duboka WC školjka

Odvod u zid

Art. No.: 3-383 | Težina: 13,5 kg

Shema

WC daska

Medijapan lakirana standard

Art. No.: T 60063


WC monoblok

WC monoblok s odvodom u zid

Art. No.: 3-232/3-231 | Težina: 19/13 kg

Shema

WC monoblok

WC monoblok s odvodom u pod

Art. No.: 3-230/3-231 | Težina: 20/13 kg

Shema

Umivaonik

Art. No. A B C D E F Težina
(kg)
3-276 450 360 155 165 205 170 7,4
3-270 510 445 180 200 285 200 14,2
3-271 560 475 180 210 285 200 15,5
3-272 600 495 180 210 285 200 17,2
3-275 650 510 180 220 285 200 16,8
3-351 820 535 200 230 390 200 21

Stalak, Art. No.: 3-277 | Težina: 9 kg

Shema

Inker industrija keramike i porculana d.d.,
2019. Sva prava pridržana

Izrada: dzDESIGN